Joanna Sitnik-Van Hasselt

Jestem absolwentką Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Specjalizuję się w konserwacja malarstwa sztalugowego, fotografii oraz sztuki współczesnej. Po studiach odbyłam półroczną praktykę w Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych w Antwerpii, oraz półroczny staż w instytucie SRAL The Conservation Institute w Maastricht w Holandii, w którym następnie pracowałam jako konserwator przez 2.5 roku. W tym czasie konserwowałam obrazy wielkich artystów takich jak Lucas Gassel, Aleksander Keirincx, Modgiliani czy Salomon van Ruisdael. Po kilku latach wróciłam do Polski gdzie prowadzę własną pracownię konserwatorską w centrum Warszawy oraz założyłam projekt Eukon – platformę do rozwoju konserwatorów dzieł sztuki.

Joanna Sitnik-Van Hasselt

Jestem absolwentką Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Specjalizuję się w konserwacja malarstwa sztalugowego, fotografii oraz sztuki współczesnej. Po studiach odbyłam półroczną praktykę w Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych w Antwerpii, oraz półroczny staż w instytucie SRAL The Conservation Institute w Maastricht w Holandii, w którym następnie pracowałam jako konserwator przez 2.5 roku. W tym czasie konserwowałam obrazy wielkich artystów takich jak Lucas Gassel, Aleksander Keirincx, Modgiliani czy Salomon van Ruisdael. Po kilku latach wróciłam do Polski gdzie prowadzę własną pracownię konserwatorską w centrum Warszawy oraz założyłam projekt Eukon – platformę do rozwoju konserwatorów dzieł sztuki.

Czym się zajmuję?

Oferta

Bestsellers

SPRAWDŹ SKLEP

Mój Instagram

Newsletter