Joanna Sitnik-Van Hasselt

Jestem absolwentką Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Specjalizuję się w konserwacja malarstwa sztalugowego, fotografii oraz sztuki współczesnej. Po studiach odbyłam półroczną praktykę w Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych w Antwerpii, oraz półroczny staż w instytucie SRAL The Conservation Institute w Maastricht w Holandii, w którym następnie pracowałam jako konserwator przez 2.5 roku. W tym czasie konserwowałam obrazy wielkich artystów takich jak Lucas Gassel, Aleksander Keirincx, Modgiliani czy Salomon van Ruisdael. Po kilku latach wróciłam do Polski gdzie prowadzę własną pracownię konserwatorską oraz założyłam projekt Eukon – platformę do rozwoju konserwatorów dzieł sztuki.

Joanna Sitnik-Van Hasselt

Jestem absolwentką Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Specjalizuję się w konserwacja malarstwa sztalugowego, fotografii oraz sztuki współczesnej. Po studiach odbyłam półroczną praktykę w Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych w Antwerpii, oraz półroczny staż w instytucie SRAL The Conservation Institute w Maastricht w Holandii, w którym następnie pracowałam jako konserwator przez 2.5 roku. W tym czasie konserwowałam obrazy wielkich artystów takich jak Lucas Gassel, Aleksander Keirincx, Modgiliani czy Salomon van Ruisdael. Po kilku latach wróciłam do Polski gdzie prowadzę własną pracownię konserwatorską oraz założyłam projekt Eukon – platformę do rozwoju konserwatorów dzieł sztuki.

Czym się zajmuję?

Oferta

Bestsellers

SPRAWDŹ SKLEP

Mój Instagram

Newsletter