Oferuję

– Oczyszczanie obrazów z brudu, kurzu

– Zdejmowanie starego werniksu i usuwanie przemalowań

– Podklejanie odpojeń warstwy malarskiej i gruntu

– Uzupełnianie ubytków warstwy zaprawy

– Retusz warstwy zaprawy

– Nakładanie nowego werniksu

– Konserwację zniszczeń spowodowanych wypadkami losowymi: zalaniem, pożarem, zniszczenia mechaniczne

– Konserwację strukturalną podłoża drewnianego (uzupełnianie ubytków krewna, klejenie desek podłoża)

– Konserwację strukturalną podobrazia płóciennego (łatanie ubytków płótna, dublaż płótna, podklejanie, wzmacnianie płótna, prostowanie deformacji)

– Wykonywanie badań konserwatorskich – np. obserwacja w promieniowaniu ultrafioletowym, pobieranie próbek przekroju poprzecznego

– Odpowiednia i bezpieczna oprawa- konserwację prewencyjną, konsultacje w kwestii odpowiedniego eksponowania oraz przechowywania dzieł

– Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej pisemnej oraz fotograficznej oraz digitalizację dzieł

– Oczyszczanie obrazów z brudu, kurzu

– Zdejmowanie starego werniksu i usuwanie przemalowań

– Podklejanie odpojeń warstwy malarskiej i gruntu

– Uzupełnianie ubytków warstwy zaprawy

– Retusz warstwy zaprawy

– Nakładanie nowego werniksu

– Konserwację zniszczeń spowodowanych wypadkami losowymi: zalaniem, pożarem, zniszczenia mechaniczne

– Konserwację strukturalną podłoża drewnianego (uzupełnianie ubytków krewna, klejenie desek podłoża)

– Konserwację strukturalną podobrazia płóciennego (łatanie ubytków płótna, dublaż płótna, podklejanie, wzmacnianie płótna, prostowanie deformacji)

– Wykonywanie badań konserwatorskich – np. obserwacja w promieniowaniu ultrafioletowym, pobieranie próbek przekroju poprzecznego

– Odpowiednia i bezpieczna oprawa- konserwację prewencyjną, konsultacje w kwestii odpowiedniego eksponowania oraz przechowywania dzieł

– Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej pisemnej oraz fotograficznej oraz digitalizację dzieł

Przykładowe realizacje

W swojej dotychczasowej praktyce miałam okazję pracować z obiektami dawnych mistrzów, jak Lucas Gassel czy Aleksander Keirincx, artystów osiemnasto-, dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych oraz dziełami sztuki współczesnej.

W swojej dotychczasowej praktyce miałam okazję pracować z obiektami dawnych mistrzów, jak Lucas Gassel czy Aleksander Keirincx, artystów osiemnasto-, dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych oraz dziełami sztuki współczesnej.