Oferuję

– Oczyszczanie obrazów z brudu, kurzu

– Zdejmowanie starego werniksu i usuwanie przemalowań

– Podklejanie odpojeń warstwy malarskiej i gruntu

– Uzupełnianie ubytków warstwy zaprawy

– Retusz warstwy zaprawy

– Nakładanie nowego werniksu

– Konserwację zniszczeń spowodowanych wypadkami losowymi: zalaniem, pożarem, zniszczenia mechaniczne

– Konserwację strukturalną podłoża drewnianego (uzupełnianie ubytków krewna, klejenie desek podłoża)

– Konserwację strukturalną podobrazia płóciennego (łatanie ubytków płótna, dublaż płótna, podklejanie, wzmacnianie płótna, prostowanie deformacji)

– Wykonywanie badań konserwatorskich – np. obserwacja w promieniowaniu ultrafioletowym, pobieranie próbek przekroju poprzecznego

– Odpowiednia i bezpieczna oprawa- konserwację prewencyjną, konsultacje w kwestii odpowiedniego eksponowania oraz przechowywania dzieł

– Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej pisemnej oraz fotograficznej oraz digitalizację dzieł

– Oczyszczanie obrazów z brudu, kurzu

– Zdejmowanie starego werniksu i usuwanie przemalowań

– Podklejanie odpojeń warstwy malarskiej i gruntu

– Uzupełnianie ubytków warstwy zaprawy

– Retusz warstwy zaprawy

– Nakładanie nowego werniksu

– Konserwację zniszczeń spowodowanych wypadkami losowymi: zalaniem, pożarem, zniszczenia mechaniczne

– Konserwację strukturalną podłoża drewnianego (uzupełnianie ubytków krewna, klejenie desek podłoża)

– Konserwację strukturalną podobrazia płóciennego (łatanie ubytków płótna, dublaż płótna, podklejanie, wzmacnianie płótna, prostowanie deformacji)

– Wykonywanie badań konserwatorskich – np. obserwacja w promieniowaniu ultrafioletowym, pobieranie próbek przekroju poprzecznego

– Odpowiednia i bezpieczna oprawa- konserwację prewencyjną, konsultacje w kwestii odpowiedniego eksponowania oraz przechowywania dzieł

– Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej pisemnej oraz fotograficznej oraz digitalizację dzieł

Moje realizacje

W swojej pracy stawiam nacisk na nowoczesne metody i materiały, zawsze mając na uwadze dbałość o środowisko. Nieustannie poszerzam swoje kompetencje na międzynarodowych szkoleniach i konferencjach, ponieważ istotny dla mnie jest ciągły rozwój i podążanie za nowinkami technologicznymi.

W swojej pracy stawiam nacisk na nowoczesne metody i materiały, zawsze mając na uwadze dbałość o środowisko. Nieustannie poszerzam swoje kompetencje na międzynarodowych szkoleniach i konferencjach, ponieważ istotny dla mnie jest ciągły rozwój i podążanie za nowinkami technologicznymi.