Oferuję

Konserwację obiektów sztuki współczesnej w różnych technikach i na różnych podłożach. zakres prac jest planowy indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki twórczej, materiału wykonania oraz stanu zachowania. W przypadku dzieła sztuki żyjącego artysty przeprowadzany jest wywiad z artystą w celu pozyskania informacji dotyczących wykonania, budowy dzieł sztuki a także idea stojącej za dziełem sztuki. Na podstawie tego przygotowywany jest plan konserwacji mający na uwadze wszystkie te aspekty.

Przykładowe realizacje

W swojej pracy stawiam nacisk na nowoczesne metody i materiały, zawsze mając na uwadze dbałość o środowisko. Nieustannie poszerzam swoje kompetencje na międzynarodowych szkoleniach i konferencjach, ponieważ istotny dla mnie jest ciągły rozwój i podążanie za nowinkami technologicznymi.

W swojej pracy stawiam nacisk na nowoczesne metody i materiały, zawsze mając na uwadze dbałość o środowisko. Nieustannie poszerzam swoje kompetencje na międzynarodowych szkoleniach i konferencjach, ponieważ istotny dla mnie jest ciągły rozwój i podążanie za nowinkami technologicznymi.